Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Buschs orediga, men högst medvetna utspel PEPPRAT RÖDGRÖNT

Sveriges vice statsminister och partiledare för det krympande partiet KD har gjort ett uppmärksammat utspel ”om islam”.

Hon har sagt att religionen islam ”måste anpassa sig till svenska värderingar”. Religionen islam ska utövas på ett ”sätt som är förenligt med svenska värderingar”.

Hon sa också att Islam behöver tillämpas ”på ett sätt som är förenligt med svensk lag, med svenska värderingar.”

När hon skulle ge exempel på utövande av Islam som inte är förenlig med svenska värderingar så tog hon upp att det var människor som firade Hamas attack ut ur Gaza mot Israel den 7 oktober.

Det är en hel del tankeoreda i ministerns utspel.

Hon gör inte den viktiga distinktionen mellan lag och värderingar. Istället gör hon likhetstecken mellan värderingar och existerande lagar.

De lagar vi har återspeglar naturligtvis värderingar som det rått/råder en majoritet kring. De har stiftats av Sveriges riksdag. Men människor kan inte – än så länge – åtalas och straffas för värderingar, däremot för handlingar som bryter mot lagen. Det finns olika uppfattningar om de lagar som finns liksom om hur de tillämpas. För att ta exempel med anknytning till islam så finns det olika uppfattningar när det gäller brännande av religiösa böcker. Det finns de som vill ha lag mot detta. Den dominerande lagtolkningen har varit att det ryms inom yttrandefriheten. Andra har menat att lag om hets mot folkgrupp borde tillämpas. Det finns lagar som det står strid om, men det är skillnad på lag som ska gälla för alla och värderingar.

Det går verkligen att ha åsikter om att människor firade det som hände den 7 oktober. Men det är felaktigt att kalla det för en ”tillämpning av islam”. Kanske var de som firade troende muslimer. Men det som de firade var inte något religiöst utan en form av ställningstagande till Israels ockupationspolitik och instängning av palestinierna i Gaza. Jag delade inte den glädje som dessa människor uttryckte även om jag kan se både den och själva attacken i sitt sammanhang av decennielångt förtryck. Men jag tycker att det är ännu mer motbjudande att höra KD:s EU-kandidat Alice Teodorescu Måwe i en TV-debatt försvara Israels krig och säga bland annat att:

Hade Israel haft som ambition att döda civila så hade dödstalen varit otroligt mycket högre…..Det här kriget är ett av historiens minst dödliga vad gäller civila.

Värderingar förändras och det står en ständig strid om dem. Precis som med demokratin är inte värderingar om till exempel allas lika människovärde för alltid givna. Inte heller rättigheter som olika grupper tillkämpat sig. Det finns riktningar inom olika religioner vars värderingar krockar både med lagar och med olika typer av mänskliga (erövrade) rättigheter. När de krockar med lag borde det vara enkelt. När det gäller värderingar är det en annan sak. Och här framgår det inte egentligen vad KD-ledaren vill göra.

Naturligtvis tycker jag att vänstern förutom kamp för sådant som radikal klimatomställning, kamp för social rättvisa, kamp för demokrati och så vidare, också måste kämpa mot reaktionära värderingar antingen de upprätthålls av reaktionärt religiösa eller politiska grupper. Det måste gälla oavsett vilka grupper det gäller. Jag har skrivit om detta många gånger. Bland annat i en längre artikel om ”mångkulturalism” redan för elva år sedan, som jag fortfarande står för.

Men Busch har siktet tydligt inställt. Hon säger att ”det stora problemet i Sverige inte är tillämpningen av kristen tro”. Här handlar det bara om ”enskilda exempel på avarter”. Busch vill istället komma åt det hon kallar ”Islams framfart i Sverige”.

Och här ställer sig KD-ledaren in i ledet tillsammans med SD och andra. Att hon inte kan svara på frågor om vilken typ av åtgärder som detta krav på ”anpassning av islam” ska leda till för svenska medborgare är nog för henne mindre viktigt. Det viktiga är slagriktningen mot en redan utsatt och skuldbelagd grupp i Sverige.

Kommentarer är stängda.