Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sverige – en lydstat? Protestera i Stockholm imorgon PEPPRAT RÖDGRÖNT

Att Sverige blivit medlem i Nato har du nog inte missat. Inte heller att även Sverige numera deltar i en gigantisk upprustning.

Men du kanske har missat att Sverige dessutom ovanpå detta och som en del i den allmänna krigs-hysterin undertecknat ett militärt avtal med USA. Avtalet – Defence cooperation agreement, DCA – får vårt land att framstå som en riktig lydstat. Avtalet har inte något direkt med Nato-anslutningen att göra utan är ett separat avtal med bara USA.

Avtalet undertecknades 6 december och ska godkännas av Sveriges riksdag den 18 juni i år. Avtalet innebär att USA ska ges obegränsad tillgång till 17 svenska militärbaser, både anläggningar för flyg- och flott- och landstridskrafter. Något stopp för kärnvapen på svensk mark finns inte i avtalstexten.

Hur vi uppfattar det här avtalet beror till stor del på hur vi uppfattar USA och dess roll i världen. Den svenska högern har alltid haft en okritisk och beundrande hållning till USA. En hållning som på många sätt liknat osjälvständigheten hos de svenska sovjet-kommunister som alltför länge följde Sovjet i vått och torrt. Tyvärr tycks numera även socialdemokratins ledning ha hamnat i samma okritisk hållning till USA som den svenska högern.

Högern har alltid pratat om USA som världens ledande demokrati och beskyddare. Om de stora bristerna i denna demokrati har jag skrivit tidigare. Denna demokrati är dessutom numera allvarligt på dekis, och värre kan det bli.

Men det allvarligaste problemet är USA:s roll som imperialistisk makt i världen. Det handlar om att USA:s statsledning aldrig tvekat att våldsamt undertrycka regeringar eller rörelser som de ansett hota USA:s globala makt och ekonomiska intressen. USA har också ständigt gett stöd till olika vidriga regimers undertryckande av demokrati och social rättvisa för att värna tillgång till råvaror och det egna ekonomiska inflytandet.

Att släppa in denna aggressiva kärnvapenmakt på svenskt territorium är alltså något i sig motbjudande. Det bidrar inte heller på något sätt till fred och säkerhet. Tvärtom. Att liera sig med en skurk mot en annan skurk, brukar inte göra det.

Det finns saker i avtalet som kunde tyckas vara provocerande för de nationalkonservativa som numera styr vårt land. Till exempel sådant som att amerikanska soldater och deras medföljande anhöriga kommer leva under USA:s lagar och alltså inte kunna ställas inför rätta i Sverige ifall de begår brott. Att de ska bli skattebefriade och ska bygga upp egna samhällen med affärsverksamhet, shoppingställen och serviceinrättningar. Och att tullen inte får granska vad som förs in. Men ”patrioterna” verkar tycka att denna underordning under en stormakt är helt i sin ordning. Att vi inte har några garantier mot införsel av kärnvapen bryr sig de nationalkonservativa inte heller om.

Riktigt obehagligt blir det när det regleras hur USA:s militär får ingripa för att ”upprätthålla eller återställa ordningen” även utanför sina egna anläggningar.

Det står i artikel 6 och låter så här:

I enlighet med artikel VII.10 i Nato SOFA ger Sverige amerikanska styrkor tillstånd att utöva de rättigheter och befogenheter som krävs för amerikanska styrkors användning, drift eller försvar av eller kontroll över överenskomna anläggningar och områden genom att vidta nödvändiga och proportionerliga åtgärder, däribland åtgärder för att upprätthålla eller återställa ordningen och skydda amerikanska styrkor

Därefter står det:

Under exceptionella omständigheter får amerikanska styrkor, i enlighet med gemensamt godkända säkerhetsplaner, vidta nödvändiga och proportionerliga åtgärder bortom den omedelbara närheten av de överenskomna anläggningarna och områdena för att upprätthålla eller återställa säkerheten för och försvaret av de amerikanska styrkorna samt kontinuiteten i deras verksamhet

USA:s militärmakt har utövat mycket våld genom tiderna med hänvisning till just ”säkerheten”. Imperiets säkerhet. Regeringar som USA inte gillat har störts eller störtats. Vad händer den dag då vi har en regering som inte villigt följer i USA:s ledband. Vad händer med en vänsterregering som vill socialisera delar av näringslivet, som vill nedrusta militären men upprusta välfärden?

Om du liksom jag ser faran med detta avtal och bor eller befinner dig i Stockholm imorgon så kan du delta i ett protestmöte mot DCA-avtalet

SERGELS TORG I MORGON 4 MAJ!

mellan kl 11.00-13.00

Det blir tal, diktläsning och musik

Arrangemang av
Arbetsgruppen mot DCA/Nätverket Nej till Nato 

Kommentarer är stängda.