Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Att ”omkullkasta demokratin” PEPPRAT RÖDGRÖNT

I den här gruppen finns det särskilt individer som agerar på ett sätt som allvarligt skadar sammanhållningen i Sverige…… Samtidigt har vi personer i Sverige som aktivt bidrar till att misstänkliggöra myndigheter, som sprider propaganda och konspirationsteorier…

Vad tänker du när du läser dessa ord? Jag tänker att det skulle kunna vara en beskrivning av den högerextrema miljön i och runt SD som ställer olika grupper mot varandra baserat på bakgrund, religion eller grad av ”svenskhet”, som sprider konspirationsteorier eller misstänkliggör myndigheter som de inte gillar.

Men det är alltså SD-ledaren själv som skriver dessa rader i en artikel i Aftonbladet den 1 mars. Ett av många exempel på hur uppochnervänd debatten ofta är numera. Rubriken för artikeln är: ”Ändra lagen så att regeringen kan utvisa personer från Sverige”.

Han vill alltså göra det möjligt för regeringen att själva fatta beslut om att utvisa enskilda individer som av dem bedöms verka emot rikets intressen. Alltså inte beslutas av någon myndighet utan direkt av regeringen. Och som Åkesson sa i en intervju i Agenda den 3 mars är hans ambition ”att bilda regering och då har vi ju regeringen med oss”.

Den traditionella borgerligheten har gjort vad de kunnat för att fortsätta riva ner välfärden och än mer öka de sedan länge ökande klassklyftorna. I detta har de SD:s odelade stöd. Men SD vill också något mycket mer. De vill på alla möjliga sätt bryta ner de delar inom staten, utbildningen, medierna, folkrörelserna, folkbildningen och inom civilsamhället som står i vägen för deras auktoritära projekt.

Därför vill de införa högre löner för de opolitiska tjänstemän som genomdriver Tidöavtalet. Ett tydligt sätt att få mer följsamma tjänstemän som bortser från sakkunskap.

Därför angriper de på olika sätt universitetens självständighet. Självständigt tänkande, kunskap och kritik är ju ett hot mot dem som vill strunta i vetenskap och forskning.

Därför vill de styra Public service hårdare och utreder utökade sanktioner för Granskningsnämnden.

Därför har man försämrat mediestödet så att vänster- och s-tidningar tvingas lägga ner eller arbeta under sämre omständigheter.

Därför har de minskat föreningsstödet och därmed kommit åt sådana motröster som till exempel den svenska fredsrörelsen.

Därför stoppar man nu stödet till de 17 organisationer som hittills fått biståndspengar att fördela till lokala aktörer runt om i världen. Det gäller organisationer som Rädda barnen, Naturskyddsföreningen, RFSU, Kvinna till Kvinna, Olof Palmes Internationella Center och Diakonia.

Därför vill man försvaga Fackföreningsrörelsen till exempel genom försvagad koppling mellan skyddsombud och fack.

Därför dras anslagen till studieförbunden ner kraftigt och Folkbildningsrådet föreslås läggas ner. Ett folk som bildar sig, skaffar sig kunskap eller aktiverar sig är inte bra för den som vill manipulera med enkla slagord.

Därför vill man införa en angiverilag som tvingar lärare och läkare att delta i jakten på flyktingar.

För att nu bara ta några exempel. Den SD-styrda regeringen har mycket bråttom att omforma Sverige efter modell från andra auktoritära länder som till exempel Ungern.

Trump, Orban och Åkesson

Men på ett område går det inte alls fort. Det gäller naturligtvis klimatomställningen. SD tillhörde länge dem som förnekade vetenskapens slutsatser om hur användandet av fossil energi bidragit till klimatkrisen. Sen övergick de till att argumentera för att Sverige inte skulle ”gå före”. Det hade ju så liten betydelse i hela världen. Och nu går vi verkligen inte heller före.

En för SD störande myndighet

I juni 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. En klimatlag antogs och klimatmål sattes upp. Året därpå skapades myndigheten Klimatpolitiska rådet, ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som ska utvärdera om regeringens samlade politik är förenlig med de beslutade klimatmålen.

När myndigheten för några dagar sedan kom med årets rapport var dess dom över regeringen mycket hård. Enligt myndigheten bygger regeringens klimathandlingsplan på ”glädjekalkyler” ger ”inte svar på hur utsläppen ska minska och klimatmålen ska nås, varken på kort eller lång sikt” och bryter rent av mot klimatlagen.

Reaktionerna från regeringen och dess styr-parti är ungefär de förväntade. Den liberala ministern med ansvar för klimatfrågan babblar på i stora ordkaskader (ungefär så som Max Gustafsson illustrerar på bilden här ovan) och påstår att de visst ändå kommer uppnå målen. Men Martin Kinnunen från SD har ett annat sätt att reagera. SD ifrågasätter nu enligt Aftonbladet meningen med att ha kvar Klimatpolitiska rådet i dess nuvarande form. Kinnunen uttrycker det som att ”se över uppdraget” (!) och ”titta mer på kostnadseffektivitet”(!).

Se där. En till besvärlig myndighet, dessutom med kunskaper i ämnet. Väck med den!

Forskare varnar för att SD hotar den demokratin

Efter att ha skrivit ovanstående rader läser jag en artikel i tidningen Syre. Artikeln hänvisar till ett flertal forskare inom ämnet demokrati som varnar för den utveckling som inletts under styrning av SD.

Forskaren Patrik Bremdal, docent i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet, menar att ett parti med odemokratisk agenda snabbt kan ”omkullkasta hela systemet” och ”ta kontroll över domstolar och medier”. 

Staffan I Lindberg, föreståndare för Varieties of Democracy-institutet (V-Dem) vid Göteborgs universitet säger att det nu är ”tydligt att det inte går att ta demokratin för given ens i Sverige och att det är dags för ett gigantiskt folkbildningsprojekt till dess försvar”. Den folkbildning som alltså nedmonteras av SD (min anmärkning, se ovan). Lindberg menar också att:

När demokratier avvecklas i dag så sker det inte genom statskupper och tillsättandet av en diktator utan genom en demokratisk process och val. Innan det auktoritära partiet får enväldig makt börjar demokratin långsamt att urholkas. Media och civilsamhället angrips först, ”de som kan skriva om vad du gör och de som mobiliserar folk ute på gatorna”.

Artikeln citerar också filosifiprofessorn Åsa Wikforss, ledamot av Svenska akademien och författare till boken Därför demokrati (2021) som har sagt:

När yttrandefrihet, oberoende press, oberoende domstolar och oberoende forskning försvinner, då försvinner också det ramverk som gör att just demokratin är bättre än andra statsskick. Om du plockar bort det har du bara ordet kvar.

Nu när större delen av den traditionella borgerligheten öppnar dörren för dessa demokratins dödgrävare så blir det en ännu viktigare uppgift för alla delar av arbetarrörelsen och de demokratiska liberaler som finns kvar att ropa högt och göra allt vi kan för att stoppa dem innan det är för sent.

Rösta inte på vargen, du kan bli uppäten.

Rösta alltså inte på vargen!

Kommentarer är stängda.