Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny regel för kommentarer till bloggen – med hopp om en bättre debatt om Palmemordet

Den här bloggen handlar om olika saker som jag, Gunnar Wall, vill ta upp. Palmemordet är det i särklass mest populära debattämnet och har varit det i många år. Nu ser jag anledning att ändra på en viktig regel för debatten, jag tror att det kommer att höja kvaliteten på bloggen. På bilden: Palmemordet, målning av Windh. Återgiven i enlighet med reglerna för Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

FRÅN OCH MED LÖRDAG DEN 3 FEBRUARI gäller en ny regel för den här bloggens kommentarsfält.

Bara en kommentar per dag och skribent är tillåtna. Tidsgränserna går vid kl. 00.00, svensk tid. Och det handlar om när kommentaren är postad till mig, inte om när jag publicerar den. En kommentar som postas 23.50 en måndag men syns på bloggen först 08.30 på tisdagen räknas alltså till måndagen.

Det finns två anledningar till att jag fattat det här beslutet. Den ena är att arbetet med att moderera bloggen tar alltför mycket tid för mig.

Den andra är att jag inte kan se att de långa slingor med upphettad och personligt färgad polemik som förekommit under senaste tiden bidrar till ett fruktbart utbyte av synpunkter och information.

Om det första, att jag vill spara tid: som ni som följer bloggen vet går jag in varje dag – sju dagar i veckan – och modererar kommentarer. Flera gånger om dagen dessutom.

Det innebär dels att jag granskar vad som kommit in för att se efter om jag anser att något bör plockas bort före publicering därför att innehållet strider mot lagen.

Det innebär också att jag i mån av tid gör språkliga korrigeringar av kommentarer, jag rättar meningsbyggnad och stavfel. Och jag tar ser till att personer som nämns blir presenterade i enlighet med bloggens regler (framför allt att efternamn på vittnen ersätts med en initial).

Dessutom väljer jag ibland att kontakta skribenter och ber dem förtydliga sig när jag inte fattar vad de menar.

I vissa fall anser jag också att det är lämpligt att jag svarar på kommentarerna i sak eller att jag gör markeringar som moderator. Det sistnämnda gör jag framför allt när jag anser att kommentaren mer eller mindre tydligt bryter mot de regler jag satt upp för hur debatten ska föras.

Inte minst den senaste tiden har det ibland kommit dussintals kommentarer på en enda dag. Sådant tar tid för mig att hantera. Den tiden inkräktar på annat arbete som jag utför. Bland annat har jag nu börjat med en ny bok. Den handlar inte om Palmeutredningen och tiden jag ägnar åt bloggen konkurrerar med tiden jag vill lägga på den nya boken och på andra projekt.

När tiden inte räcker tvingas jag tvingas kompromissa och det drabbar både bloggen och annat jag vill göra.

Å ena sidan tvingas jag dra ner på arbetet med de nya satsningar som jag ser som angelägna. Å andra sidan märker jag att jag avstår från att hantera inkomna kommentarer i den utsträckning jag önskar respektive att jag låter bli att svara på kommentarer även när det skulle vara högst befogat att jag gör det.

Ett sätt som minskar min arbetsbörda är förstås om antalet kommentarer minskar. Det finns ju olika metoder att sätta in begränsningar, men jag tror det här är en bra metod – särskilt eftersom vi har sett exempel på att enstaka skribenter sänder in många postningar varje dag. Det har gjort bloggen mer svåröverskådlig och ofta menar i alla fall jag att sådant omfattande postande inte har höjt kvalitén på bloggen, snarare tvärtom.

Förslaget om just denna sorts inskränkning kommer för övrigt från en av de kommentatorer på bloggen som själv bidragit med ett högst måttligt antal postningar, tack för både måttligheten och själva förslaget!

Ett par undantag från regeln gäller:

om någon vill korrigera en egen kommentar som just postats går det bra att komma in med en sådan korrigering. Om den kommer fort nog arbetar jag in kommentaren i skribentens ursprungliga postning, men om redan den ursprungliga kommentaren blivit kommenterad av andra lägger jag in korrigeringen som en särskild kommentar. Och det kan alltså ske samma dag som den ursprungliga kommentaren publicerats.

jag själv tillåter mig att komma med flera kommentarer varje dag när jag ser anledning till det.

Jag har fortfarande inte satt några gränser för hur långa de insända kommentarerna får vara. Ibland kan det vara befogat att skriva långt. Men låt mig tillägga: om en skribent som är missnöjd med en-kommentarsregeln börjar protestera genom att skicka in vad jag ser som omotiverat långa textsjok kommer jag be skribenten att korta ner kommentaren innan den publiceras.

Jag tror inte debatten på bloggen kommer att försämras av den här nya regeln, snarare tvärtom. Det blir nu förhoppningsvis lättare för skribenter att ta sig tid att tänka sig för före en postning och att därmed presentera mer genomarbetade kommentarer.

Fram till och med fredag den 2 februari kl 24.00 gäller fortfarande samma regelverk som tidigare. Det ger den som vill komma med synpunkter eller ställa frågor kring den nya regeln goda möjligheter att komma in med dem innan den träder i kraft.

Jag kommer givetvis att ompröva den nya regeln efter en tid och se om den behöver förändras eller är onödig.

Med det sagt: fortsätt skriva, förhoppningsvis i ett bättre debattklimat! Och med en bättre arbetssituation för mig!

Kommentarer är stängda.