Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Alltmer av det vi alla behöver faller sönder, medan de rika fortsätter att dra ifrån

Vi bor i ett land där tåget inte längre ”går som tåget” och där ett brev inte heller kommer ”säkert som ett brev på posten”. Där svåra snöoväder får konsekvenser (som den på E22) som de inte fick innan den moderna tidens slimmade organisationer.

Som Guillou skrev i Aftonbladet häromdagen så ser vi alla:

…eländet breda ut sig, tåg, vägar, elförsörjning, apotek, skola, snart fängelserna. Även högerideologerna ser. Men tar inte minsta reson.

Nej för ”högerideologerna” pratar hela tiden om annat: om gängvåldet, om att människor som invandrat är orsak till våra problem, att vi måste stänga gränserna, om hotet från ryssen, om vikten av krigsberedskap och upprustning, osv. osv

Men de pratar inte om nedrustningen av den gemensamma välfärden eller om de ständigt ökande klyftor som är en viktig orsak till problem som gängvåld eller att alltfler hamnar utanför på en massa olika sätt.

För klyftorna fortsätter att öka. Tyvärr har jag skrivit och visat detta så många gånger på denna blogg att det börjar kännas svårt att skriva om det igen. Men jag gör det ändå. Denna gång med statistik från SCB.

Enligt SCB ökade inkomststandarden år 2021.  Se tabell:

Men den ökningen fördelade sig mycket olika mellan olika grupper i samhället. De var främst de allra rikaste som fick del av ökningen, framförallt genom ”kraftigt ökande kapitalinkomster”, skriver SCB. Se tabell:

Det leder i sin tur till att klyftorna fortsätter att öka i samhället. Ett sätt att mäta inkomstskillnader är med gino-koefficienten (se nedan). Gino-koefficienten ökade 2021 till 0,333, vilket är den högsta nivån (den största klyftan) ”sedan mätningarna startade år 1975”, enligt SCB. Se tabell:

SCB skriver också också om de fattigaste, de med en ekonomisk standard som är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen:

Andelen av befolkningen med låg ekonomisk standard ökade något under 2021, till 14,7 procent jämfört med 14,3 procent året innan.

Hur många av dessa människor har röstat på partier som försämrat deras levnadsstandard?

Och hur länge ska den stora majoriteten acceptera att några få i toppen fortsätter att dra ifrån, samtidigt som alltfler samhällsfunktioner, som vi alla är beroende av, faller sönder?

—————————————————–

Gini-koefficienten är ett av flera olika sätt att mäta inkomstskillnader. Ju högre värde Gini-koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-koefficientens högsta möjliga värde är ett. Då får inkomsttagaren med de största inkomsterna alla inkomster.

Kommentarer är stängda.