Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Allmänna frågor och synpunkter kring Palmeutredningen 4

DAGS IGEN FÖR EN NY TRÅD med plats för allmänna frågor och synpunkter kring Palmeutredningen. Det är den fjärde tråden med samma uppgift.

Att jag startade en första tråd av den här typen berodde på att det kom in frågor och kommentarer som gällde utredningen men som inte var direkt kopplade till någon av de postningar som jag själv hade gjort. Kommentarerna var så att säga off topic, utanför ämnet, och ibland kunde det vara någon som retade sig på det.

Fullt förståeligt i och för sig, men ofta har dessa off topic-frågor och kommentarer varit av rätt stort allmänt intresse, så jag drog slutsatsen att det kunde vara praktiskt med en tråd där all som ”blev över” kunde få diskuteras så länge det rymdes inom den övergripande ramen för ämnet och inte krockade med bloggens policy rent allmänt.

Med det sista avser jag i första hand att det krävs starka skäl för att jag ska publicera uppgifter om identifierbara personer som Palmemördare eller misstänkta Palmemördare. Diskussioner i skuldfrågan när det gäller offentligt utpekade personer som Victor Gunnarsson, Christer Pettersson eller Stig Engström har jag inga problem med. De debatterna är väckta, inte minst genom myndigheters agerande, och måste givetvis kunna föras. Men i många andra fall är jag väldigt restriktiv. Och orsaken är att jag inte vill att bloggen ska vara en plats där vem som helst på lösa grunder ska kunna utpekas för mordet på Sveriges statsminister.

Jag brukar också sätta stopp för onödigt grälsjuka kommentarer, inklusive sådana kommentarer som ifrågasätter meningsmotståndarens ärliga uppsåt. Det jag eftersträvar är en sakdebatt kring mordgåtan med hänsyn taget till de personer som berörs av denna brutala och gåtfulla händelse.

Den första tråden av det här slaget startade jag den 21 augusti förra året. Till sist blev den så lång så att jag blev ombedd att starta en ny tråd. Särskilt för dem som följde debatten i sina mobiler blev det nämligen problem med extremt långt scrollande. Den 3 december startade jag därför Allmänna frågor och synpunkter kring Palmeutredningen 2. Och den tredje tråden startade jag den 20 mars i år.

Med omkring 1 300 kommentarer i den tredje är det dags för en fjärde tråd av samma slag.

Det går givetvis fortfarande att svara på kommentarer i de tre gamla trådarna. Men har ni något nytt, ta helst upp det här.

Och känn er välkomna att fortsätta diskussionen. Jag kommer själv inte alltid att delta så aktivt i dessa trådar, just nu prioriterar jag fortfarande att bli klar med min nästa Palmebok som kommer senare i år. Men jag är stolt och glad över att kunna erbjuda utrymme åt diskussioner som ofta – för mig – framstår som väldigt meningsfulla och kvalificerade.

Den som vill ta del av en kort presentation av bloggen och av mig, läs här. Och den som har frågor kring hur bloggen fungerar, titta gärna på den här sidan med praktiska frågor och svar.

Kommentarer är stängda.