Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

41 år – och gröna liberaler eller vad?

Idag för 41 år sedan bildades Miljöpartiet. Och jag träffade Lena på det partibildande mötet.

Partiet försökte, tillsammans med andra gröna partier i världen, bygga upp det som kallas grön ideologi. Sedan dess har flera av 2000-talets språkrör istället betecknat sig som ”gröna liberaler”, vilket jag reagerat starkt mot. 

Oavsett om det varit Gustav Fridolin eller Maria Wetterstrand beskrivit sig som sådana.

Jag hade aldrig blivit blivit vald till språkrör för MP om jag 1985 presenterat mig som grön liberal. Det vore otänkbart. Av flera orsaker:

1. Liberalismens är antropocentrisk, naturen har inget egenvärde. För mig som grön har naturen ett egenvärde.

2. Liberalismen har oändligt svårt att skilja på frihet för människor och frihet för kapital. Frihet för kapital leder till en blå (kapitalistisk) planekonomi där allt fler beslut tas inom bolagiserade sfärer.
För mig som grön handlar det om frihet för människor, vilket innebär att friheten för kapitalet måste begränsas och marknaden tyglas.

3. Liberalismen har äganderätten som främsta grundbult, som grön har jag istället naturvärden och sociala värden som främsta grundbultar. 

4. Liberalismen anser att globala investeringsavtal som stärker äganderättens grundprinciper trots att sådana flyttar makt från demokratiskt valda församlingar till kapitalvalda. Som grön värnar jag demokratin utifrån medborgarperspektiv.

5. Liberalismen definierar marknadsekonomi som sin centrala punkt trots att den drabbats av kortsiktighetens förbannelse. Som grön har jag socialekologisk blandekonomi som medel för att bygga ekologisk, social och demokratisk hållbarhet.

6.Liberalismen är ideologiskt kluven om externa effekter skall integreras i priset. Vilket har med liberalismens dilemma inför begreppet frihet att göra. För mig som grön är det självklart att externa effekter skall involveras i priset, därför skall marknadspriser kompletteras med miljö- och socialrelaterade skatter. 

7. Globalisering och frihandel utgör liberalismens kärna. För mig som grön är en kritisk hållning till globaliseringen självklar – av ekologiska, sociala och demokratiska skäl. För mig som grön är självtillit och minskad sårbarhet centrala värden.

8. Liberalismen är förknippad med tekniknaivism, som grön inser jag att tekniken inte räcker till – om inte annat hinner den inte med – för att förhindra människans negativa påverkan på klimatet och därmed de grundläggande förutsättningarna för människan att kunna bygga goda samhällen.

9. Liberalismen har kommit att allt mer förknippas med arbetslinjen och dess mantra: ”skapa mer arbete”. Som grön intar jag av ideologiska skäl en djupt kritisk hållning till arbetslinjen och betonar livslinjen i betydelsen att livskvalitet är central.

10. Liberalismen har mer än någon annan ideologi kommit att förknippas med tron på ekonomisk tillväxt som grund för god samhällsutveckling. Oavsett i vilket skede av samhällsevolutionn vi befinner oss. Som grön inser jag att ekonomisk tillväxt inte är möjlig i ett längre perspektiv, att det finns planetära och tidsmässiga begränsningar samt att vi istället för att ställa oss frågan ”Hur får vi tillväxt?” skall ställa oss frågan ”Hur får vi bättre liv?”

Jag anser att e tt grönt parti är inte detsamma som ett liberalt parti med grönt som prefix. Det är två helt olika partier, på helt olika värdegrund. Jag anser att det behövs ett grönt parti på grön ideologisk grund.Om nu inte begreppet grönt blivit helt utraderas på grund av MP:s utveckling. Begreppet är besudlat, förvrängt – i vart fall i relation till hur det var tänkt.

Jag säger inte att dagens MP är sämre eller bättre än gårdagens. Men det är annorlunda. Eftersom jag på allvar trodde på allt jag sa som språkrör – och eftersom jag fortfarande har samma övertygelse – var det inte med någon större glädje jag röstade på Miljöpartiet i årets riksdagsval. Att jag har förtroende för den som toppar MP:s lista i min valkrets (Östergötland) gjorde valet drägligt i brist på annat relevant val.

Kommentarer är stängda.

Generated by Feedzy