Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Alternativa mediekoncerner

Vänstern i Sverige har några stycken mediekoncerner. Alla är rätt små. Den största är ETC vars moderbolag heter ETC Media AB. En annan koncern är mer att se som en koncern av gröna tidningar, Mediehuset Grön Press AB med tidningen Syre som största produkt. Efter dessa två koncerner finns min lilla koncern av nätmedier, Zaramis Media.

Sen har vi Ordfront-koncernen som delar gemensamt namn men i verkligheten består av flera företag med olika ägare. Vidare finns Arenaguppen, Tidningsföreningen Norrskensflamman, e-Folket, Socialistisk Politik, Clarté, Arbetaren, Allt åt alla och några partitrogna medier som Offensiv. Medier som ges ut av stalinister och maoister räknar jag inte som vänster.

När det gäller upplagor så finns det offentligt tillgängligt för tidningar som får presstöd. Besökarantal på internet finns inte längre tillgängligt för allmänheten någon stans.

ETC

ETC Media AB har tidningarna Dagens ETC och Nyhetsmagasinet ETC som ges ut av Dagens ETC AB. Dessutom består koncernen av bland annat ETC Konsultation AB och Leopard Förlag AB. ETC har en prenumererad upplaga på 12 600 varav 11 000 digitala prenumerationer. Nyhetsmagasinet ETC har 8 000 prenumerationer varav 3 700 digitala. Ägare av ETC Media AB är Johan Ehrenberg vi ETC Utveckling AB med dotterbolaget ETC Kommunikation AB. ETC saknar RSS-flöden vilket gör att deras sajter inte finns med på Nyhetskartan.se där i stor sett alla vänstermedier finns med.

Grön Press

Mediehuset Grön Press AB har Tidningen Syre som ges ut av Dagens O2 AB, Landets Fria Tidning (Medieföretaget LFT AB), Tidningen Global som ges ut av Mediehuset Global AB samt Fempers Nyheter (Medieföretaget Fempers AB). Ägare av Mediehuset Grön Press AB är Lennart Fernström. Några upplagesiffror har jag inte tillgång till då tidningarna inte finns med i TS-statistiken.

Svenssons Nyheter

Mitt företag Zaramis Konsult AB som ägs av mig själv ihop med min son publicerar Svensson-bloggen, Fiskebloggen Njord, SF-bloggen Anarres, De 15 familjerna som handlar om ekonomi, företagshistoria och kapitalister och en del mindre sajter under den gemensamma beteckningen Svenssons Nyheter. Dessutom är företaget delägare i Nyhetskartan.se (Nyhetskartan Media AB) och jag själv delägare i Gothenburg History Company Limited som publicerar Det gamla Göteborg och ytterligare några historiska sajter.

Sammantaget har min sajt Svenssons Nyheter i genomsnitt cirka 7 000 besök per dag med cirka 4 000 unika besökare varje dag. 5 000 av de dagliga besöken sker till denna sajt och 1 000 till Fiskebloggen Njord. Svenssonbloggen har dessutom drygt 1 200 mail-prenumeranter och nästan 500 följare på facebook. Till det kommer ett stort antal personer som följer bloggen via RSS. Fiskebloggen Njord har 1 600 följare via email och drygt 700 via facebook.

Nyhetskartan

Nyhetskartan är en tjänst som sammanställer och länkar till nyheter på de flesta socialdemokratiska, vänster, röda, gröna och alternativa sajter i Sverige. Det kan vara tidningar, tidskrifter, bloggar, poddar och fackföreningstidningar.

Övrigt

Föreningen Ordfront ger ut Ordfront Magasin men Ordfront Förlag AB som ger ut böcker ägs av Alfabeta Media AB som i sin tur ägs av Dag Hernried. Alfabeta Media AB äger också flera andra förlag. På samma sätt ser det ut hos Arenagruppen. Föreningen Arenagruppen ger ut Dagens Arena medan Bokförlaget Atlas AB ägs av Lars Evert Roland Anell.

Föreningen Socialistisk Politik ger för sin del ut tidningen Internationalen med en upplaga på 2 100 och Tidskriften Röda Rummet som idag förmodligen är Sveriges ledande teoretiska vänstertidskrift. Tidningsföreningen Norrskensflamman ger ut tidningen Flamman med en upplaga på 3 100 varav 300 digitala prenumeranter.

I Finland finns den svenskspråkiga tidningen Ny Tid som ges ut av föreningen Tigern r.f. som också har bloggen Tigern. Den största vänstertidningen i Norden är  dock norska Klassekampen.

Tidigare publicerat på Svensson-bloggen

Kommentarer är stängda.