Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Alternativa tankesmedjor

En tankesmedja är en organisation som arbetar med forskning och idédebatt för att påverka den politiska opinionen så att politiken ändras. Tankesmedjor rekryterar skribenter, intellektuella och forskare. Det är en slags alternativ till att bilda en organisation eller rörelse. Och därmed också begränsad vad det gäller demokrati då de flesta inte har ett öppet medlemsskap och mer är att betrakta som företag än organisationer.

Ofta är tankesmedjorna knutna till ett politiskt parti, fackförening eller nån annan typ av organisation men det är inte nödvändigt. Ett viktigt kriterium för att bedöma om det är en tankesmedja eller inte är om sammanslutningen aktivt försöker delta i samhällsdebatten och tillgängliggöra och sprida sina idéer och tankar till allmänheten.

Tankesmedja är också en vanlig beteckning på oberoende institut vars verksamhet är mer policyorienterad än renodlade forskningsinstitut. Forskningsinstituten kan vara avsevärt större och ha en mer vetenskapligt präglad verksamhet än de tankesmedjor som existerar i opinionsbildande syfte.

Alternativa tankesmedjor

Det mest kända alternativa tankesmedjorna är troligen Katalys, Arena Idé (Agora) och Tankesmedjan Balans. Men det finns förstås många fler som exempelvis Cogito, Tankesmedjan Grön Omstart, Tankesmedjan Tiden, Tankesmedjan Global Utmaning och Föreningen Socialistisk Politik.

Tankesmedjan Tiden och Katalys är kopplade till socialdemokratin. Även Arena Idé har en socialdemokratisk inriktning. Cogito grundades av Miljöpartiet och står dem nära.

Arena Idé är en dela av föreningen Arenagruppen som också ger ut Dagens Arena, driver Bokförlaget Atlas, Premiss Förlag, ett PR-företag och utbildningar med mera. Medlemsskap i Arenagruppen verkar inte öppet för vem som helst.

Föreningen Socialistisk Politik är en demokratisk förening där alla som stöder syftet och målsättningen kan vara medlemmar. Många medlemmar i Socialistisk Politik är också medlemmar i Vänsterpartiet och en del är medlemmar i Socialdemokraterna men det finns också de som inte är medlemmar i något parti. Föreningen Socialistisk Politik ger ut två tidningar, Internationalen och Röda Rummet. Dessutom har de ett närstående bokförlag.

I motsats till de flesta andra alternativa tankesmedjor är Socialistisk Politik också knutna till en internationell organisation som traditionellt kallas Fjärde Internationalen. De driver utbildningsinstitutet IIRE, flera tidningar som International Viewpoint, Inprecor och Punto de Vista Internacional. IIRE driver skolor på tre orter, Amsterdam, Islamabad och Manila samt ger ut böcker.

Även Global Utmaning och Tankesmedjan Balans är föreningar men det är i praktiken inte öppet för vem som helst att bli medlem.

En del nämnda tankesmedjorna inkluderas i Nyhetskartans nyhetsflöde.

Kommentarer är stängda.