Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Jurister vill stärka barns rättigheter

Tre år efter att Sverige implementerade Barnkonventionen i lagstiftningen finns det fortfarande många praktiska brister. För att komma till rätta med det har nu juristbyrån Familjens jurist lanserat initiativet ”Jurister för barnkonventionen” som ska samla privata aktörer som vill sätta barnens bästa först. Initiativet går ut på att stärka barns rättigheter inom områden som skilsmässor och separationer, vårdnadsfrågor och hyresfrågor.  

Som LFT har skrivit om tidigare visar granskningar att barns bästa sällan tas i beaktande i domstolsärenden. 2021 stoppades en vräkning av en barnfamilj med hänvisning till Barnkonventionen, men domen gav inget generellt skydd för barn från att vräkas. 

Familjens jurist skriver nu att deras mål är att så långt som möjligt undvika domstolstvister och istället stärka barnens rättigheter genom samverkan med andra aktörer, som exempelvis psykologer och socialtjänst. De vill också se en ny lagstiftning där barnets rätt till bostad implementeras fullt ut inom den hyresrättsliga skyddslagstiftningen.

Inlägget Jurister vill stärka barns rättigheter dök först upp på Landets Fria.

Kommentarer är stängda.