Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kapat stöd till informationsinsatser kan minska biståndsviljan

De kraftiga nedskärningarna i Sveriges bistånd får effekter på många håll. Ett område som drabbas extremt hårt är informationsinsatser, där budgeten minskats med 87,5 procent. Detta ger sämre transparens och minskar biståndsviljan i Sverige, menar bland andra biståndsorganisationen Diakonia. Det så kallade Infokom-stödet i biståndssektorn är tänkt att användas till att informera svenska folket om […]

The post Kapat stöd till informationsinsatser kan minska biståndsviljan appeared first on Syre.

Kommentarer är stängda.