Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ett år av politiska förluster

“När vi nu går in i ett nytt år präglat av elbrist, hyreshöjningar och inflation utgör innehållet i Girig-Sverige politiskt sprängstoff.” Arbetarens Shabane Barot läser Cervenka och summerar året.

När det nu börjar bli dags att summera år 2022 är det nederlagen som fastnar. Sveriges ansökan om NATO-medlemskap, vars konsekvenser redan visat sig överträffa farhågorna på flera punkter: rättsosäkra utvisningar till Turkiet av personer som på oklara grunder klassats som säkerhetshot av SÄPO. Förändringar av grundlagen som hotar meddelarfriheten och kringskär utrymmet för granskande journalistik.

Två av flera exempel på hur den svenska NATO-ansökan resulterat i genomgripande förändringar som minskar allmänhetens insyn och inflytande över inte bara utrikespolitiken utan även de beslut som fattas på hemmaplan. Och då har vi inte ens blivit medlemmar än! 

Och så förstås den blåbruna valsegern. Konsekvenserna av den nya regeringens asyl-, klimat- och socialpolitik är svåra att överskåda men vi kan känna oss säkra på att utrymmet för progressiv politik ovanifrån kommer att vara obefintligt de kommande åren. Vi är många som sliter våra hår: hur har det blivit så här?

I en av årets viktigaste svenska böcker, den omtalade Girig-Sverige: så blev folkhemmet ett paradis för de superrika ger ekonomireportern Andreas Cervenka en bakgrund till den svenska samhällsutvecklingen. Girig-Sverige är ingen teoretisk tegelsten – inget ont om sådana – utan berättad i en rapp och rolig reportagestil.

Cervenka kartlägger den stora omfördelning av tillgångar som skett i Sverige under de senaste decennierna och detta är bokens huvudpoäng: en rad politiska beslut har resulterat i en enorm överföring av resurser från det gemensamma till enskilda fickor. Han gör korta nedslag på områden, som skattefrågan, där avskaffandet av arvs- (2004), gåvo- (2004) förmögenhets- (2007) och fastighetsskatten (2008), inneburit att tillgångar är mycket lågt beskattade i Sverige.

Införandet av den populära sparformen Investeringssparkontot ISK (2012), är ett annat exempel. ISK beskattas med en låg schablonavgift, 0,38% i fjol, att jämföra med den trettioprocentiga skatten på vinster och utdelningar, vilket beräknas ha medfört ett skattebortfall på minst 160 miljarder kronor enligt siffror från Finansdepartementet som Cervenka hänvisar till.

Tjänstemän på Kronofogden vittnar om hur de mottar hundratals suicidhot och har i flera fall påträffat avlidna personer i samband med förrättningar och avhysningar.

Utförsäljningen av det allmännyttiga hyresbeståndet och av kommunala fastigheter, statliga räddningspaket till Sveriges banker, pensionsförvaltning och snabbkreditbolag är andra fenomen som avhandlas i boken. 

I en nyligen uppmärksammad studie från Södertörns högskola framkommer att skuldsatta personer löper en ökad risk för att begå självmord. Tjänstemän på Kronofogden vittnar om hur de mottar hundratals suicidhot och har i flera fall påträffat avlidna personer i samband med förrättningar och avhysningar, som framkommer i Dagens nyheter (6/12).

Cervenka skildrar hur unga personer hamnar i skuld till följd av den stora tillgången till snabblån och mikrokrediter via företag vars affärsidé är att erbjuda lån till personer som saknar möjlighet att betala tillbaka.

Många, inte bara unga, prövar sin lycka på aktiemarknaden och vissa snabblåneföretag marknadsför sig direkt mot dessa daytraders. Banken Avanza, som erbjuder digital aktiehandel, hade i slutet av förra året 1,6 miljoner svenska kunder. Drömmen om att göra ett klipp på aktiemarknaden är som Cervenka visar stark: börs-influerarna har tiotusentals följare på sociala medier. 

Det verkar vara svårt för vänstern att flyga i värderingsfrågor när samhället rört sig så långt i riktning mot ett ”paradis för de superrika” för att låna Cervenkas ord.

I ett samhälle där aktiehandel framstår som ett av de rimligaste sätten att bygga sig en framtid kommer det socialistiska projektet att framstå som irrelevant. Detta är förstås inte den enda förklaringen till att vänstern förlorar bland unga människor och har så förtvivlat svårt att växa.

Men den utveckling Cervenka tecknar har reverserat många av arbetarrörelsens landvinningar och på djupet förändrat de sociala förutsättningarna i Sverige. Det verkar vara svårt för vänstern att flyga i värderingsfrågor när samhället rört sig så långt i riktning mot ett ”paradis för de superrika” för att låna hans ord.

Omfördelningen av resurser från de få till de många, demokratiseringen av ägandet och ekonomin utgör det socialistiska projektets hjärta och om inte den delen finns med spelar det kanske ingen roll hur noggrant förberedda valstrategier man använder? Det kommer ändå att eka tomt. 

Vänsterpartiet förbereder som bäst sitt nya partiprogram, som ska komma år 2024. ”Vi […] är redo att kliva ur Socialdemokratins skugga” säger Hanna Cederin från partiets programkommission. Tyvärr finns det inte mycket som tyder på att ägandefrågan kommer att få större utrymme hos partiet.

Nooshi Dadgostar undvek konsekvent att kommentera ideologiska frågor under valrörelsen och ville inte prata socialism. I stället sparade hon krutet till statsministeromröstningen, då hon levererade ett lysande brandtal i riksdagen post-festum.

Skattefrågan verkar stendöd inom oppositionen, trots att det enligt Cervenka närmast råder konsensus bland Sveriges ekonomer om att avskaffandet av skatter på tillgångar driver samhällsklyftorna. Det är för impopulärt att återinföra skatter sa Magdalena Andersson till TT under förra mandatperioden, utan att bemöda sig om att förklara varför det skulle vara viktigt, vad det skulle kunna innebära för alla oss som inte finns med på den växande listan över Sveriges miljardärer.

När vi nu går in i ett nytt år präglat av elbrist, hyreshöjningar och inflation utgör innehållet i Girig-Sverige politiskt sprängstoff. Tutta på!

Ledare#39/2022

Arbetarklassens organisationer har misslyckats med att bjuda motstånd


20 May, 2022

Inrikes#40/2022

Nato­demonstration terrorstämplad i turkisk media


23 May, 2022

Kommentarer är stängda.